Hlídací služby

Nabízíme:

Kvalifikace zaměstnanců

Technické a materiální vybavení

Používání technických prostředku k zajištění sledování prostor v budově a na pozemku

PCO - Rychlost zásahu výjezdovou jednotkou

webmaster